Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εισαγωγή

To πολιτικό γραφείο του Γεώργιου Μουρούτη (στο εξής «το Γραφείο») δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο [ Γιώργος Μουρούτης (www.mouroutis.com) ] (στο εξής «ιστοσελίδα» ή «διαδικτυακός τόπος») για να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα του Γεώργιου Μουρούτη και να επικοινωνεί με οποιονδήποτε εκδηλώνει το ενδιαφέρον του προς τούτο.

Σκοπός της Πολιτικής Επεξεργασίας είναι να σας ενημερώσει ως υποκείμενο των δεδομένων (εφεξής, «εσείς» / «σας» / «Υποκείμενο των Δεδομένων») για τις επεξεργασίες των Προσωπικών Δεδομένων σας από την ιστοσελίδα.

 

Ορισμοί

Οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες στη Γενική Πολιτική Επεξεργασίας, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά:

Με τον όρο Διαδικτυακός Τόπος ή Ιστοσελίδα νοείται ο ιστότοπος [ Γιώργος Μουρούτης (www.mouroutis.com)  ] και όλα τα subdomains του, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά.

Με τον όρο Πολιτική Επικοινωνία νοείται η επικοινωνία που πραγματοποιείται για την προώθηση των πολιτικών ιδεών του Γιώργου Μουρούτη, των προγραμμάτων δράσης του ή άλλων δραστηριοτήτων του, με σκοπό την υποστήριξή τους.

Με τον όρο Αρχή Προστασίας Δεδομένων νοείται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, www.dpa.gr

Για κάθε περίπτωση που δεν ορίζεται ανωτέρω ειδικά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 ΓΚΠΔ.

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Διαδικτυακού Τόπου

Κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό Τόπο, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, εφόσον το επιλέξετε, για σκοπούς Πολιτικής Επικοινωνίας :

Μέσω της υποβολής στοιχείων επικοινωνίας στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας: ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL – MHNYMA 

Μέσω της υποβολής στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντές: ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL

Μέσω της εγγραφής στο Newsletter: ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – EMAIL

Cookies. Ο Διαδικτυακός Τόπος  χρησιμοποιεί cookies. Την Πολιτική Χρήσης Cookies, στην οποία μεταξύ άλλων παρέχονται και οδηγίες για τη ρύθμιση των cookies, μπορείτε να την δείτε εδώ [Πολιτική Cookies – Γιώργος Μουρούτης (www.mouroutis.com)].

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας – Τρόποι και στοιχεία επικοινωνίας

Ο Γεώργιος Μουρούτης είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας», σύμφωνα με το άρθρο 4(7) ΓΚΠΔ, για της της επεξεργασίες Προσωπικών Δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου είτε να ασκήσετε τα δικαιώματά της από το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε να απευθύνετε οποιοδήποτε σχόλιο ή απορία είναι, αποκλειστικά, τα εξής:

Διεύθυνση:  Πανεπιστημίου 38, Στοά Χατζηχρήστου, 6ος όροφος

Τηλέφωνο:   2103629510

e-mail:           info@mouroutis.com

 

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

 • Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η Πολιτική Επικοινωνία.
 • Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

 

Διάρκεια της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται κατά την διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του Γεώργιου Μουρούτη και για όσο χρόνο ισχύει η συγκατάθεση των υποκειμένων, ενώ διαγράφονται για το μέλλον σε περίπτωση ανάκλησής της (διατηρουμένης της μέχρι τότε νομιμότητας της επεξεργασίας).

 

Αποδέκτες – εκτελούντες την επεξεργασία

Αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων, είναι το Γραφείο, που είναι υπεύθυνο για την πολιτική επικοινωνία του ιστοτόπου. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, ο Γεώργιος Μουρούτης δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους.

Ο Γεώργιος Μουρούτης είναι δυνατό να αναθέτει σε τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία, την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της Πολιτικής Επικοινωνίας (ενδεικτικά, για την οργάνωση εκδηλώσεων, για την αποστολή επικοινωνιών κοκ.). Οι σχετικές αναθέσεις γίνονται κάθε φορά με τήρηση των προϋποθέσεων του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ούτε επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους.

 

Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της ΕΕ

Δεν γίνεται διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός της ΕΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 3.2 (cookies).

 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων περιγράφονται στις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ενδεικτικά, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 • Το δικαίωμα πρόσβασης
  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούνται, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

 • Το δικαίωμα διόρθωσης
  Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να διορθωθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα που τυχόν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 • Το δικαίωμα διαγραφής
  Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, εφόσον δεν υφίσταται νομική υποχρέωση διατήρησης αυτών.

 • Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας
  Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα άρσης της συναίνεσης
  Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με την επικοινωνία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της.


Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την διευθέτηση του αιτήματος που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση, και να σας ενημερώσει σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε στα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε, επίσης, δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 2106475600, www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.